Kategorie

KARDIOPROTEKTIVAV této kategorii naleznete 11 druhy(ů) zboží.

Kardioprotektivní látky (látky chránící naše srdce) zvyšují rezistenci myocytů vůči ischemickému, event. též reperfuznímu postižení. Mezi kardioprotektiva můžeme řadit též beta-blokátory a zametače volných kyslíkových radikálů.