Dodání zboží

V jiných zemích, než je Česká republika dodáváme pouze konečným spotřebitelům (soukromým osobám).

 1. Zboží zasíláme v České republice expresní službou České pošty "Balík do ruky" anebo prostřednictvím Zásilkovny vždy v pondělí, kdy expedujeme objednávky došlé od neděle do soboty předcházejícího týdne. Objednané zboží by vám mělo být doručeno vždy v úterý následujícího týdne na Vámi určenou adresu (Česká pošta) resp. do vybrané pobočky Zásilkovny.
 2. Objednané zboží zasíláme primárně na vaši adresu. Pokud zboží zaplatíte předem, zašleme je na jakoukoli vámi určenou adresu (vhodný způsob pro zasílání dárků apod.).
 3. Náklady na dopravu zboží se liší dle váhy balíku a vybraného dopravce
 4. Náklady spojené s balicím materiálem účtujeme paušálně 30 Kč
 5. V každém balíčku je přiložena faktura, kterou je nutné uschovat pro případ reklamace nebo vrácení zboží
 6. UPOZORŇUJEME, že v případě nepřevzetí zásilky, tzn. jejího vrácení dopravcem nazpět, je Vaší povinností uhradit nám veškeré vzniklé náklady. V takovémto případě Vám naúčtujeme Vámi neuhrazené poštovné a balné a budeme je vymáhat. Pokud budete chtít nevyzvednutou objednávku zaslat znovu, je to možné jedině po uhrazení platby předem na účet. Nevyzvednete-li Vámi objednanou zásilku na dobírku, systém Vám při další objednávce znemožní platbu dobírkou.

Přepravní podmínky České pošty a Zásilkovny

 • Zboží vám bude doručeno druhý pracovní den od expedice zásilky (úterý). V případě, že vás poštovní doručovatel nezastihne, bude zásilka uložena na vaší pobočce České pošty nebo na Vámi vybrané pobočce Zásilkovny 7 dnů, pak se v případě nevyzvednutí vrací nazpět
 • Výše poštovného se liší podle váhy balíku a způsobu platby
 • Při způsobu platby na dobírku (platba v hotovosti při převzetí zásilky) je k celkové částce připočítáno ještě doběrečné 40,- Kč
 • Česká pošta je schopna doručit zásilky maximálně do hmotnosti 50 kg. Křehké a na rozbití náchylné zásilky - za příplatek 30 Kč. Zásilkovna doručuje zásilky do hmotnosti maximálně 5 kg.
 • Všechny tarify České pošty a Zásilkovny (poštovné, balné, doběrečné) jsou včetně DPH

Přepravní podmínky pro zásilky na Slovensko

 • Způsob platby bankovním převodem (údaje pro převod naleznete při potvrzování objednávky u pokladny)
 • Zásilky na Slovensko nelze posílat na dobírku
 • Cena za přepravu na Slovensko dle sazebníku Zásielkovně.sk resp. Slovenskej pošty (zobrazí se Vám v košíku i u pokladny)

Bankovní převod ze Slovenska zadejte jako běžný vnitrostátní převod v EUR, protože slovenským zákazníkům neúčtujeme žádné poplatky za přeshraniční převod.

Dodávky jsou v rámci EU bez cla. Při dodávkách v zemích mimo EU, především do Švýcarska, si platí zákazník eventuální clo, daně a jiné poplatky sám.

Zákazník je povinen při převzetí zkontrolovat, zda obal zásilky není poškozen. V případě, že balíček přijde viditelně poškozen, kdy je tedy předpoklad, že zboží může být poškozeno, nepřebírejte tento balíček! Dopravce je s Vámi povinen sepsat protokol o shledané závadě a zásilku doručit zpět odesílateli.

Skutečnost o shledané závadě při doručení a sepsání protokolu nám prosím neprodleně oznamte a dohodneme se na dalším postupu, např. novém zaslání zboží. Na pozdější reklamaci závady (poškození zboží při přepravě, chybějící zboží v balíku apod.) zjištěné až mimo přítomnost poštovního doručovatele nebo mimo pobočku Zásilkovny, není možno brát zřetel.

Pokud zákazník poškození při přepravě nenahlásí, na takto poškozené zboží se nevztahují zákonná záruční práva zákazníka.

Pro bezproblémové doručení předáváme patřičné dopravní službě e-mailovou adresu a telefonní číslo zákazníka. Toto zprostředkování je nezbytnou součástí smluvního vztahu. V souvislosti s tímto nemá zákazník právo na volbu nebo odstoupení. Bližší informace k tomu najdete v Ochraně osobních údajů

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

 • Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.
 • V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, informujte nás o vrácení zboží prostřednictvím e-mailu objednavky@ipavelvana.eu nebo telefonicky +420 602470570.
 • Se zbožím musí být vrácen také doklad o nákupu, bez něj nebude převzetí zboží a následné vrácení peněz vyřízeno.
 • V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
 • Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.
 • Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:
 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
 • Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet. Pro případ vrácení peněz bankovním převodem připište číslo vašeho účtu a kód banky.
 • Zboží zasílejte jako cenný balík, zásilky na dobírku nebudou přijaty.