Dodanie tovaru

Tovar dodávame iba konečným spotrebiteľom.

 1. Tovar zasielame expresnou službou Slovenskej pošty alebo prostredníctvom Zásielkovně vždy v pondelok, keď expedujeme objednávky došlej od nedele do soboty predchádzajúceho týždňa. Objednaný tovar by vám mal byť doručený vždy v utorok nasledujúceho týždňa na Vami určenú adresu (Slovenská pošta) resp. do vybranej pobočky Zásilkovně.
 2. Objednaný tovar zasielame primárne na vašu adresu, ale zašleme ho na akúkoľvek vami určenú adresu (vhodný spôsob pre zasielanie darčekov apod.).
 3. Náklady na dopravu tovaru sa líši podľa váhy balíka a vybraného dopravcu
 4. V každom balíčku je priložená faktúra, ktorú je nutné uschovať pre prípad reklamácie alebo vrátenie tovaru

Prepravné podmienky pre zásielky na Slovensko

 • Spôsob platby bankovým prevodom (údaje pre prevod nájdete pri potvrdzovaní objednávky pri pokladni)
 • Zásielky na Slovensko nie je možné posielať na dobierku
 • Cena za prepravu na Slovensko podľa sadzobníka Zásielkovně.sk resp. Slovenskej pošty (zobrazí sa Vám v košíku aj pri pokladni)

Bankový prevod zo Slovenska zadajte ako bežný vnútroštátný prevod v EUR, pretože slovenským zákazníkom neúčtujeme žiadne poplatky za cezhraničný prevod.

Dodávky sú v rámci EÚ bez cla. Pri dodávkach v krajinách mimo EÚ, predovšetkým do Švajčiarska, si platí zákazník prípadné clo, dane a iné poplatky sám.

Zákazník je povinný pri prevzatí skontrolovať, či obal zásielky nie je poškodený. V prípade, že balík príde viditeľne poškodený, kedy je teda predpoklad, že tovar môže byť poškodený, nepreberajte tento balík! Dopravca je s Vami povinný spísať protokol o zistení nedostatku a zásielku doručiť späť odosielateľovi.

Skutočnosť o zistení nedostatku pri doručení a spísaní protokolu nám prosím neodkladne oznámte a dohodneme sa na ďalšom postupe, napr. novom zaslaní tovaru. Na neskoršiu reklamáciu závady (poškodenie tovaru pri preprave, chýbajúci tovar v balíku a pod.) Zistené až mimo prítomnosť poštového doručovateľa alebo mimo pobočku Zásielkovně, nie je možné brať ohľad.

Pokiaľ zákazník poškodenie pri preprave nenahlási, na takto poškodený tovar sa nevzťahujú zákonné záručné práva zákazníka.

Pre bezproblémové doručenie odovzdávame patričné ​​dopravné službe e-mailovú adresu a telefónne číslo zákazníka. Toto sprostredkovanie je nevyhnutnou súčasťou zmluvného vzťahu. V súvislosti s týmto nemá zákazník právo na voľbu alebo odstúpenie. Bližšie informácie k tomu nájdete v Ochrane osobných údajov

VRÁTENIE TOVARU

 • Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ v súlade s § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúce vete.
 • V prípade, že si spotrebiteľ želá podľa predchádzajúceho odseku odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní, informujte nás o vráteniu tovaru prostredníctvom e-mailu objednavky@ipavelvana.eu alebo telefonicky +420 602470570.
 • S tovarom musí byť vrátený tiež doklad o nákupe, bez neho nebude prevzatie tovaru a následné vrátenie peňazí spracované.
 • V prípade, že kupujúci podľa predchádzajúcich odsekov odstúpi od zmluvy, vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho (okrem sumy predstavujúce dodatočné náklady na dodanie tovaru vzniknuté v dôsledku kupujúcim zvoleného spôsobu dodania tovaru, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania tovaru ponúkaný predávajúcim) do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal, ak kupujúci neurčí inak. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, kým mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 • Ustanovenia zákona o odstúpení od zmluvy v lehote 14 dní však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. V medziobdobí bolo tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takomto prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takomto prípade vracia len takto zníženú kúpnu cenu.
 • Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru.
 • Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ v súlade s ustanovením § 1837 Občianskeho zákonníka nemá najmä, v prípade zmlúv:
  o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy
  o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy
  o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu
  o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom
  o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť
 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky u tovaru označeného pojmom "Momentálne nedostupné" v prípade, že tovar už nie je možné dodať ani nahradiť iným, alebo ak sa jeho cena výrazne zmenila a zákazník toto pred samotným vznikom kúpnej zmluvy neakceptuje. Predávajúci zákazníka o tejto situácii informuje. Ak bola časť alebo celá objednávka uhradená, budú zákazníkovi peniaze vrátené na účet. Pre prípad vrátenia peňazí bankovým prevodom pripíšte číslo vášho účtu a kód banky.
 • Tovar zasielajte ako cenný balík, zásielky na dobierku nebudú prijaté.