LÉČIVÉ BYLINY

Největší význam pro naše zdraví má prevence, ale ta je chemickými preparáty v podstatě nemožná. Jako řešení se nabízí co nejširší uplatnění léčivých rostlin a zvýšená konzumace zeleniny, která má rovněž léčivé účinky. Při úspěšnosti fytoterapie - léčbě pomocí rostlin hraje důležitou úlohu mnoho faktorů, zejména však trpělivost a pravidelnost užívání.

Seznam stránek v LÉČIVÉ BYLINY: